PORADY OPTYKA

Właściwe użytkowanie okularów
 • okulary należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
 • dla unikania deformacji oprawy, oraz powstania naprężeń w soczewkach nie należy zakładać i zdejmować okularów jedną ręką.
 • okulary należy chronić przed ekspozycją na działanie wysokiej temperatury i nie narażać na kontakt z twardymi szorstkimi materiałami.
 • w przypadku uszkodzenia okularów nie należy naprawiać ich samodzielnie tylko zgłosić się do zakładu optycznego.test
Czyszczenie i konserwacja
 • okulary należy myć tak często jak to jest konieczne, przeznaczonym do tego preparatem i delikatnie osuszyć mikrofazą lub miękką chusteczką.
 • soczewki okularowe należy czyścić preparatem przeznaczonym do ich pielęgnacji oraz miękką chusteczką.
Przechowywanie okularów
 • w czasie nieużytkowania zaleca się przechowywać okulary w futerale
Gwarancja
 • na wykonane okulary udziela się gwarancji na okres 12 miesięcy od daty odbioru okularów
 • uszkodzenia mechaniczne w tym m.in. zarysowania soczewek, pogięcie lub złamanie opraw okularowych nie są objęte gwarancją
 • dla zmniejszenia skutków naturalnego zużycia okularów należy dokonywać ich przeglądów i konserwacji w zakładzie optycznym
 • w przypadku ewentualnych reklamacji wraz z okularami należy dostarczyć do salonu optycznego kartę gwarancyjną.